Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/18) i Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/2011) definiraju standarde kvalitete zdravstvene zaštite i provođenje ankete o iskustvu i zadovoljstvu pacijenata.

Ispunjavanje ove ankete anonimno je i dobrovoljno. Ispunjavanjem potvrđujete svoju suglasnost da se dobiveni rezultati statistički obrađeni mogu prezentirati u javnosti ili publicirati kako biste bili upoznati s istima. Rezultati će se koristiti isključivo u svrhu poboljšanja kvalitete zdravstvene skrbi. Ako prihvaćate gore navedeno, molimo Vas pažljivo ispunite ovu anketu koja propituje Vaše mišljenje, stavove i iskustvo o kvaliteti skrbi koja Vam je pružena tijekom korištenja zdravstvenih usluga izvanbolničke hitne medicinske službe. Za ispunjavanje ankete će Vam trebati  5 minuta.

Anketa za pacijente koji su koristili zdravstvene usluge u ambulanti Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

Anketa za pacijente koji su dobili savjet putem telefonske linije hitne medicinske službe

Anketa za pacijente koji su zbrinjavani na terenu

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a