Trening na kojem su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije vježbali vještine reanimacije održan je 11. kolovoza 2023. godine u edukacijskom centru Zavoda u Vinkovcima.

Na treningu su sudjelovali novozaposleni medicinski tehničari i doktori medicine, te specijalizanti u djelatnosti hitne medicine prvostupnici sestrinstva. Vježbane su tehnike naprednog održavanja života na lutkama pomoću simulacija stvarnih scenarija sa terena.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a