U edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održan je 12. srpnja 2023. godine trening novih djelatnika kako bi se pripremili za rad u izvanbolničkim uvjetima hitne medicinske službe.

Medicinski tehničari vježbali su vještine zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata i vještine kardiopulmonalne reanimacije.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a