Tečaj „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“ održan je 18. ožujka 2023. godine u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Polaznice tečaja su bile medicinske sestre saniteta Doma zdravlja Vukovar.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!