Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske tehničare/sestre izvanbolničke hitne medicinske službe održana je 10.-11. srpnja 2021. godine u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima.

Edukacijsku vježbu vodili su licencirani nacionalni instruktori – liječnica Branka Bardak, prvostupnik sestrinstva Tomislav Stanić i medicinski tehničar Boris Jorgić, a polaznici su bili liječnici i medicinski tehničari/sestre Zavoda koji rade u timovima hitne medicinske službe. Edukacijska vježba provedena je sukladno propisanim epidemiološkim mjerama za održavanje obveznih edukacija.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!