Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održana je 19. veljače 2021. godine u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima.

Edukacijsku vježbu vodile su licencirane nacionalne instruktorice dr. Miroslava Kralj i medicinska sestra Valentina Koloda, a polaznici su bili medicinske sestre i tehničari Zavoda koji rade u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici gdje zaprimaju pozive građana. Edukacijska vježba provedena je sukladno propisanim epidemiološkim mjerama za održavanje obveznih edukacija.

 
 
 

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!