Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije redovito održava treninge za svoje djelatnike u cilju obnavljanja znanja i vještina pružanja hitne medicinske skrbi.

U Ispostavi Ilok  30. rujna 2019. godine održan je trening koji su vodili iskusni liječnici i medicinski tehničari Zavoda, na kojem su djelatnici vježbali napredne scenarije zbrinjavanja ozlijeđenih pacijenata i reanimaciju. Sudionici treninga bili su djelatnici i liječnici vanjski suradnici Zavoda.