Tijekom 2018. godine Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održao je u sklopu svog edukacijskog centra ukupno 3 edukacijske vježbe, i to: 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ, 1 edukacijsku vježbu za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare IHMS, 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare IHMS, na kojima je educirano ukupno 23 djelatnika ZHM VSŽ.

Opširnije...

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!