Dana 04. svibnja 2022. godine održano je predavanje u O.Š. Ivan Goran Kovačić u Vinkovcima za učenike prvih razreda na temu „Čuvajmo naše zdravlje“. Predavanje je pripremila i održala djelatnica Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije magistra sestrinstva Alma Lozančić.

Opširnije...

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije ima edukacijski centar opremljen sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16) u kojem organizira edukacijske vježbe za svoje djelatnike u skladu sa Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini (NN 80/16) i Planom i programom edukacijskih vježbi iz djelatnosti hitne medicine iz Priloga 1. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16). Edukacijske vježbe i edukacijske vježbe obnove znanja i vještina organiziraju se za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice (MPDJ), doktore medicine, medicinske sestre - medicinske tehničare i vozače izvanbolničke hitne medicinske službe (IHMS), a  provode ih nacionalni instruktori za dispečere MPDJ i nacionalni instruktori za radnike IHMS sa važećim certifikatom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Opširnije...

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!