Tečaj Osnovnih mjera održavanja života s upotrebom automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) održan je 4. siječnja 2024. godine za djelatnike Zdravstvene i veterinarske škole dr. Andrije Štampara Vinkovci u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Opširnije...

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a