Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Stručni sastanak Hrvatskog društva za hitnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora održan je u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije 6. ožujka 2023. godine. Tema sastanka bila je edukacija iz područja periarestnih aritmija.

Edukacija je namijenjena liječnicima koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj medicinskoj službi, koji se susreću sa pacijentima s periarestnim aritmija jer sve razine skrbi za pacijenta trebaju znati započeti liječenje i nastaviti skrb ovih hitnih stanja. Vježbanje vještina sinkronizirane kardioverzije i pacinga važna je za stjecanje sigurnosti u praktičnom radu.

Održano je teorijsko predavanje na temu periarestnih aritmija sa recentnim smjernicama za zbrinjavanje i vježbe vezane u prepoznavanje preiarestnih aritmija na EKG-u i vježbe liječenja periarestnih aritmija pomoću lijekova, sinkronizirane kardioverzije i pacinga. Sudjelovali su liječnici izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe, liječnici primarne zdravstvene zaštite i studenti medicine.

 

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!