Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mato Matić i dekan Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Ivan Mihaljević potpisali su 9. lipnja 2022. godine ugovor o suradnji između dviju ustanova.

Ugovor predviđa provođenje nastave i prakse za studente medicine koja će se početi provoditi od nadolazeće akademske godine. Svečanom potpisivanju ugovora o suradnji nazočili su župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić, pročelnik ureda župana Marko Dikonić, pročelnik upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Mario Adamović, prodekan Medicinskog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Siniša Šijanović, predsjednik katedre za javno zdravstvo doc. dr. sc. Ivan Miškulin, a u ime Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu pomoćnik ravnateljice Damir Važanić i voditelj odjela za nadzor i koordinaciju rada u djelatnosti hitne medicine Luka Pejčić, koji su prepoznali važnost ove suradnje.

Navedena suradnja značajna je za Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije jer će omogućiti daljnji stručni i znanstveni razvoj ustanove na način da će se dio nastave studija medicine Medicinskog fakulteta Osijek održavati u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije i na terenu s timovima hitne medicinske službe. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije sudjelovati će na taj način u edukaciji budućih liječnika, a budući liječnici zaposleni u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije dobiti će kvalitetnu edukaciju prije zapošljavanja. Suradnja s Medicinskim fakultetom Osijek omogućiti će i znanstvenu suradnju među ustanovama. Za stanovništvo Vukovarsko-srijemske županije ova suradnja omogućiti će kvalitetniju zdravstvenu zaštitu kojoj će pridonijeti kvalitetniji i brojniji liječnički kadar.

 

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!