Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana hitne medicinske službe koji se svake godine obilježava 30. travnja, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Centrom za rehabilitaciju „Mala Terezija“ održao je predavanje i radionicu pod nazivom Zbrinjavanje hitnih stanja za laike.

Edukacija je organizirana 27. travnja ove godine za djelatnike centra „Mala Terezija“, a cilj je unaprijediti suradnju laika i djelatnika hitne medicinske službe kako bi se pomoć u životnom ugrožavajućim situacijama započela pružati i prije dolaska tima hitne medicinske službe na mjesto događaja.

Djelatnici centra „Mala Terezija“ pokazali su znanje i interes za pružanje pomoći laičkim postupcima reanimacije, uklanjanja stranog tijela iz dišnog puta i sl., što će ponajprije koristiti korisnicima Centra za rehabilitaciju „Mala Terezija“, ali i društvu općenito.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!