Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Započeo je Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUSAVRŠAVANJE) koji organizira i provodi Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM).

Projekt je financiran sredstvima EU fondova, a cilj mu je telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s HZHM-om te putem osigurane telemedicinske opreme provoditi eUsavršavanje, odnosno edukaciju djelatnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi na daljinu kroz tematska predavanja.

Ciljna skupina su liječnici i medicinske sestre/medicinski tehničari u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, a kroz projekt će se održati 80 predavanja na 20 različitih tema. Program se za djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održava u edukacijskom centru Zavoda u Vinkovcima pomoću telemedicinske opreme koju je osigurao Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!