Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Središnjica Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije smještena je u Vinkovcima i trenutno djeluje na privremenoj adresi Zvonarska 57e od kada traju građevinski radovi na zgradi Doma zdravlja Vinkovci u kojem je prethodno bila smještena.

Da bi se djelatnicima i pacijentima osigurao primjeren prostor za rad i hitno medicinsko zbrinjavanje, a vozilima primjerena zaštita od čimbenika okoliša, u 2019. godini dovršena je izgradnja nove zgrade Zavoda u Vinkovcima na adresi Vladimira Gortana 25a. Zgrada će osim uprave, sadržavati ambulantu za pregled pacijenata, medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu, novi edukacijski centar većeg kapaciteta, garaže za vozila i primjeren prostor za djelatnike koji rade smjenski rad. Preostalo je još dovršiti uređenje okoliša oko zgrade u 2020. godini, kada se planira i useljenje i početak rada u novom prostoru.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!