Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije osnovan je 2011. godine. Zavod zbrinjava životno ugrožene pacijente i one kojima treba neposredna medicinska skrb na području Vukovarsko-srijemske županije.

Zavod djeluje u sjedištu u Vinkovcima i u 5 ispostava koje su smještene u Vukovaru, Županji, Iloku, Otoku i Drenovcima.

Ukupno 7 timova hitne medicinske službe zbrinjava životno ugroženo stanovnike Vukovarsko-srijemske županije 0-24h. Pozivi građana zaprimaju se u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici. Hitni pozivi završavaju intervencijom timova hitne medicinske službe na terenu, a ostali pozivatelji dobivaju savjet od educiranih medicinskih dispečera.

Na intervencije izlaze Timovi 1 sa liječnikom i Timovi 2 bez liječnika i zbrinjavaju pacijente na terenu, a po potrebi ih prevoze u bolnice na dijagnostičku obradu i liječenje. Pacijenti se također zbrinjavaju i u ambulantama izvanbolničke hitne medicinske službe.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije suradna je ustanova Medicinskog fakulteta Osijek za izvođenje nastave na studiju medicine. Nastava se izvodi na terenu s timovima hitne medicinske službe i u edukacijskom centru Zavoda. Zavod također održava edukacije za liječnike, medicinske sestre / tehničare i za laike.

 

RAVNATELJ : Mato Matić, dipl.soc.radnik

Zamjenik ravnatelja: Goran Hrvojević dr. med.

Voditeljica službe hitne medicine: doc.dr.sc. Jelena Kovačević dr. med., univ. mag. med., specijalist školske medicine

Tajnica : Marina Pavlović

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a