Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije preseljen je 20. svibnja 2019. godine na novu privremenu adresu Zvonarska 57e u Vinkovcima.

Ambulanta hitne medicinske službe nastavlja raditi i primati pacijente svakim danom 0-24h, dok je radno vrijeme uprave Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije radnim danom od 7.30h do 15.30h.

Detaljne informacije građani mogu dobiti na broj hitne medicinske službe 194.

 

U Starim Mikanovcima 15. listopada 2018. godine održana je terenska vježba koju su organizirali i u njoj sudjelovali Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar, OŠ Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci, DVD Stari Mikanovci, Tim Civilne Zaštite opće namjene Stari Mikanovci, Policijska postaja Vinkovci – Ispostava Markušica, Gradsko društvo Crvenog križa Grada Vinkovaca, Općina Stari Mikanovci i Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Opširnije...

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!