Edukacija vježba obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske tehničare u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi održana je u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije od 23. do 24. rujna 2023. godine.

Ukupno 13 djelatnika Zavoda obnovilo je svoje certifikate koji vrijede 3 godine.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!