Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održali su tečaj „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD)“ za policijske službenike Policijske uprave vukovarsko-srijemske 18. siječnja 2023. godine.

Na tečaju su djelatnici policije osposobljeni provoditi laičku reanimaciju i koristiti AVD uređaj koji značajno povećava šanse za preživljenje osobama sa iznenadnim srčanim zastojem. Tečajem se ojačava suradnje izvanbolničke hitne medicinske službe i policije kao suradnih žurnih službi koje često zajedno rade na terenu na hitnim intervencijama.

 

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a