Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske tehničare/sestre izvanbolničke hitne medicinske službe održana je 10.-11. srpnja 2021. godine u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima.

Edukacijsku vježbu vodili su licencirani nacionalni instruktori – liječnica Branka Bardak, prvostupnik sestrinstva Tomislav Stanić i medicinski tehničar Boris Jorgić, a polaznici su bili liječnici i medicinski tehničari/sestre Zavoda koji rade u timovima hitne medicinske službe. Edukacijska vježba provedena je sukladno propisanim epidemiološkim mjerama za održavanje obveznih edukacija.