Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice održana je 19. veljače 2021. godine u edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima.

Edukacijsku vježbu vodile su licencirane nacionalne instruktorice dr. Miroslava Kralj i medicinska sestra Valentina Koloda, a polaznici su bili medicinske sestre i tehničari Zavoda koji rade u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici gdje zaprimaju pozive građana. Edukacijska vježba provedena je sukladno propisanim epidemiološkim mjerama za održavanje obveznih edukacija.