Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije nastavlja seriju internih treninga za djelatnike i vanjske suradnike sa temom reanimacija djece.

Trening je održan u sjedištu Vinkovci, a vodili su ga iskusni medicinski tehničari i liječnik. Na treningu su obnavljane vještine i znanja iz  reanimacije djece i stranog tijela u dišnim putevima kod djece. Cilj redovitih treninga je održavanje stečenih vještina i znanja koja se srećom rjeđe koriste u praksi.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!