Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije redovito održava treninge za svoje djelatnike u cilju obnavljanja znanja i vještina pružanja hitne medicinske skrbi.

U Ispostavi Otok, 26. studenoga 2019. godine održan je trening reanimacije djece za medicinske tehničare Tima 2 koji su vodili iskusni  medicinski tehničari Zavoda, na kojem su djelatnici vježbali napredne scenarije reanimacije djece i dojenčadi.