Tijekom 2018. godine Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održao je u sklopu svog edukacijskog centra ukupno 3 edukacijske vježbe, i to: 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za dispečere MPDJ, 1 edukacijsku vježbu za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare IHMS, 1 edukacijsku vježbu obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre -  medicinske tehničare IHMS, na kojima je educirano ukupno 23 djelatnika ZHM VSŽ.

Od ukupno 23 djelatnika educirana u edukacijskom centru ZHM VSŽ u 2018. godini, bilo je 4 doktora medicine i 19 medicinskih sestara -  medicinskih tehničara.

ZHM VSŽ je u 2018. godini omogućio pohađanje edukacijski vježbi za ukupno 32 svoja djelatnika, jer je još 9 djelatnika Zavoda educirano na edukacijskim vježbama organiziranima u drugim županijskim zavodima za hitnu medicinu, od toga 1 doktor medicine, 7 medicinskih sestara – medicinskih tehničara i 1 vozač.

Krajem 2018. godine u ZHM VSŽ imao je 18 liječnika, od toga 3 specijalista, 1 specijalizant i 14 doktora medicine, te 64 medicinske sestre – medicinskih tehničara , 4 prvostupnika sestrinstva i 18 vozača. Ukupno 88.5% (92/104) djelatnika ima završene propisane edukacijske programe, od čega 94.4% (17/18) liječnika, 82.8% (53/64) medicinskih sestara – medicinskih tehničara, 100% (4/4) prvostupnika sestrinstva i 100% (18/18) vozača.

S obzirom na ograničene resurse Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u pogledu prostora edukacijskog centra i nedostatka nacionalnih instruktora među zaposlenicima Zavoda, ostvaren je zavidan rezultat u pogledu broja organiziranih edukacijskih vježbi iz djelatnosti izvanbolničke hitne medicine u 2018. godini i postignut je visok udio educiranih djelatnika Zavoda, a sve u cilju podizanja kvalitete rada djelatnika i ustanove.

Također je tijekom 2018. godine Zavod organizirao 8 internih treninga, od toga 6 treninga sa temom porod i reanimacija, 1 trening osnovnog zbrinjavanja traume za novozaposlene djelatnike i 1 trening naprednog zbrinjavanja traume. Interne treninge vodili su liječnici i medicinski tehničari Zavoda, a odvijali su se u svim ispostavama ustanove.  

Voditeljica Službe hitne medicine

Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije

Jelena Kovačević, dr. med., univ. mag. med., spec. školske medicine

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!