Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije organizirao je za djelatnike ispostave Otok 14. studenog 2018. godine interni trening na kojem su djelatnici vježbali napredne scenarije zbrinjavanja traumatiziranih pacijenata.

Vježbe su vodili naši djelatnici medicinski tehničari Igor Đaković i Tomislav Prša. Polaznici vježbi bili su medicinski tehničari koji rade na terenu u Timu 2. Vježbe su se provodile na lutkama simulirajući scenarije s teškim ozljedama i reanimacijom politraumatiziranih pacijenata.

Ovaj set vježbi održati će se u svim ispostavama Zavoda kako bi svi djelatnici prošli jednaku edukaciju u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene zaštite pacijenata.