U Ispostavi Otok Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije održan je 26. siječnja 2018. godine trening medicinskih tehničara ZHM VSŽ na kojem se obnavljalo znanje i vježbale vještine naprednog održavanja života i poroda u izvanbolničkim uvjetima.

Edukatori su bili liječnici i medicinski tehničari ZHM VSŽ, a polaznici su bili djelatnici Ispostave Otok ZHM VSŽ. Redovnim treninzima u edukacijskom centru ZHM VSŽ djelatnici hitne medicinske službe održavaju stečenu razinu znanja i vještina, čime se osigurava kvalitetno zdravstveno zbrinjavanje pacijenata u hitnim stanjima.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!