Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Kolegij Zdravlje u zajednici obuhvaća terensku nastavu na 6. godini studija medicine te se provodi tijekom listopada svake akademske godine.

Studenti Medicinskog fakulteta Osijek dio terenske nastave obavljaju u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, a drugi dio u suradnji s Domom zdravlja Vukovar. Cilj terenske nastave je upoznati studente sa potrebama pacijenata i uvjetima liječenja izvan bolničkih okvira, sa promocijom zdravlja u zajednici i potrebama zdravstvenog odgoja u zajednici.

Kolegij Zdravlje u zajednici stoga uključuje posjete pacijentima sa palijativnim timom, patronažnim sestrama, timovima hitne medicinske službe, susrete s pacijentom u obiteljskoj medicini, zdravstveni odgoj srednjoškolaca, vježbanje vještina prve pomoći, vještina naprednih mjera održavanja života i zbrinjavanja traume na terenu.

Studenti se također upoznaju s radom medicinske prijavno-dojavne jedinice pri zaprimanju hitnih medicinskih poziva. Terenska nastava daje širu sliku studentima o životu i zdravlju pacijenata, te o njihovom znanju i stavovima koji značajno utječu na zdravlje i na razvoj bolesti.

Nastava se dijelom odvija u suradnji sa Zdravstvenom i veterinarskom školom dr. Andrije Štampara u Vinkovcima jer u njoj sudjeluju i buduće medicinske sestre i tehničari. Budući liječnici na taj način dobiju sveobuhvatan uvid u sve dijelove primarne zdravstvene zaštite iz prve ruke, uče raditi u timu i sagledati pacijenta u vlastitoj životnoj sredini.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!