Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije do sada je zbrinjavao životno ugrožene građane s ukupno sedam timova hitne medicinske službe koji su dostupni 0-24h. Od toga, pet je Timova 1 s liječnikom u Vinkovcima, Vukovaru, Županji, Iloku i Drenovcima te dva Tima 2 s medicinskim tehničarima u Vinkovcima i Otoku. Vukovarsko-srijemska županija sufinancira Tim 1 u Iloku kao i dodatnog liječnika i medicinsku sestru u Županji vikendom i blagdanom.

Zbog povećanja opsega posla i broja pacijenata koji koriste zdravstvene usluge hitne medicinske službe, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mato Matić predložili su povećanje broja timova hitne medicinske službe prilikom donošenja nove Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza koja uskoro treba biti na snazi.

Ministar zdravstva Vili Beroš i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević prihvatili su obrazloženja potreba povećanja broja timova u Vukovarsko-srijemskoj županiji te će predložiti dodatne timove hitne medicinske službe u Mrežu hitne medicine i sanitetskog prijevoza koju donosi ministar zdravstva.

Prema novoj mreži, županijski Zavod za hitnu medicinu dobit će dodatne Timove 2 za područje Županje i Vukovara koji će olakšati zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata, skratiti vrijeme zbrinjavanja i povećati dostupnost zdravstvene zaštite najpotrebitijim pacijentima. Kvaliteta zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata dodatno će se podići specijalizacijom prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine koja je već u tijeku. Osim toga, Zavod planira poslati na specijalizaciju ukupno 10 prvostupnika sestrinstva koji će raditi u Timovima 2. Osim dodatnih timova, nova Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza predviđa i 18 timova sanitetskog prijevoza i prijavno-dojavnu jedinicu sanitetskog prijevoza.

Važnost razvoja hitne medicinske službe prepoznata je, kako na razini Vukovarsko-srijemske županije od  strane župana Damira Dekanića, tako i na državnoj razini, od strane ministra zdravstva Vilija Beroša i ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grba-Bujević.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!