Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije ima tri nova vozila hitne medicinske službe vrijedna 1,7 milijuna kuna, a vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić rekao je tijekom primopredaje da su nabavljena decentraliziranim financijskim sredstvima.

Tom prilikom župan je pohvalio rad i organizaciju Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije: „Nabava ovih vozila u potpunosti je financirana iz decentraliziranih sredstva i s ponosom mogu reći kako je služba Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije primjer kako takve službe trebaju biti ustrojene i djelovati“.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mato Matić istaknuo da se kontinuirano radi na unaprjeđivanju hitne medicinske službe i da će nova vozila značiti dodatnu udobnost i sigurnost u prijevozu pacijenata: „Kada smo 2011. godine na području županije počeli s ustrojavanjem Zavoda, imali smo ispostave u Vinkovcima, Vukovaru i Županji, preuzeli smo 55 djelatnika i četiri stara vozila, a danas imamo šest ispostava sa sedam timova i potpuno opremljene prostore“. Podsjetio je da je nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu u Vinkovcima otvorena 2020. godine, u Vukovaru ove godine, a u planu je i izgradnja zgrade u Županji. “Trenutno imamo 24 doktora, od potrebnih 25, dva specijalista iz hitne medicine, doktora znanosti, a redovno se održavaju i edukacije. Također, studenti 6. godine medicine Medicinskog fakulteta Osijek dolaze na terensku nastavu u naš Zavod” naveo je ravnatelj Matić.

Na primopredaji vozila bila je i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević. Istakla je kako je potrebno voditi brigu o tri stvari: edukaciji djelatnika, ulaganju u infrastrukturu i opremu te dostupnost timova pacijentima: „Veliko je zadovoljstvo biti u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Svaki puta kada dođem ovdje primijetim iskorak. To je posljedica intenzivnog rada dugog 11 godina, odnosno zajedničkog rada Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Vukovarsko-srijemske županije, kao i ravnatelja Mate Matića i svih ljudi koji iza ovoga stoje”.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a