Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

Tečaj trajne medicinske izobrazbe 3. kategorije pod nazivom „ Primarna zdravstvena zaštita i OHBP – karike u lancu zbrinjavanja AKS-a, srčanog aresta i periarestnih aritmija“ održana je u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima 5. studenog 2022. godine.

Organizatori tečaja bili su Hrvatsko društvo za hitnu medicinu i Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije. Tečaj su vodili predavači i instruktori iz različitih segmenata hitne medicine. Dr. Branka Bardak, specijalistica obiteljske i hitne medicine, nacionalna instruktorica za izvanbolničku i bolničku hitnu medicinu, međunarodna instruktorica za masovne nesreće i zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, predstavila je novosti u zbrinjavanju akutnog koronarnog sindroma te je vodila radionicu na temu zbrinjavanja periarestnih aritmija.

Dr. Dragana Bekić, specijalistica hitne medicine iz KBC Osijek, međunarodna instruktorica za europske tečajeve naprednog održavanja života i traume, predavala je o periarestnim aritmijama te je vodila radionicu o prepoznavanju periarestnih aritmija. Dr. sc. Jelena Kovačević, specijalistica školske medicine držala je predavanje i radionicu o osnovnim mjerama održavanja života. Dr. Luka Maršić, specijalizant hitne medicine iz OB „Josip Benčević“ Slavonski Brod držao je predavanje o bolničkom zbrinjavanju akutnog koronarnog sindroma.

Prvostupnik sestrinstva Mario Matić, glavnih tehničar Zavoda i nacionalni instruktor za automatski vanjski defibrilator (AVD) vodio je radionicu o osnovnim mjerama održavanja života uz upotrebu AVD-a. Polaznici tečaja bili su liječnici zaposleni u obiteljskoj medicini, izvanbolničkoj i bolničkoj hitnoj službi te u epidemiološkoj službi. Cilj tečaja bio je povezati primarnu zdravstvenu zaštitu, izvanbolničku i bolničku hitnu službu kroz odabrane teme, i obnoviti vještine koje se rjeđe koriste u svakodnevnom radu, a važne su za kvalitetno zbrinjavanje pacijenata na svim razinama zdravstvene zaštite.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!

Nacionalni dan HMS-a