Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.


Nakon što je Grad Vukovar Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije darovao zemljište površine 2270 kvadratnih metara u Županijskoj ulici br. 27 u Vukovaru, a Vukovarsko-srijemska županija osigurala sredstva u iznosu 1 700 000 kuna za prvu fazu izgradnje, dana 29. srpnja 2020. godine započela je izgradnja nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije za ispostavu Vukovar.

Naime, ispostava Zavoda u Vukovaru trenutno djeluje u prostoru koji nije prilagođen potrebama hitne medicinske službe. Nova zgrada imati će bruto površinu 418 kvadratnih metara i sadržavati će sve potrebne prostorije za pacijente i djelatnike, i garažu za vozilo hitne službe.

Vanjski izgled zgrade definiran je uvjetima očuvanja originalnih pročelja zgrada koje su ranije postojale na istom  mjestu, dok će unutrašnjost biti moderna i prilagođena suvremenoj medicini. Ovaj projekt osigurati će kvalitetnu zdravstvenu zaštitu životno ugroženih građana grada Vukovara i šire okolice.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!