Sample image

Hitne intervencije

Prijem poziva za hitne liječničke intervencije obavljaju tri dispečera, koji na temelju razgovora s pozivateljem, koristeći ciljena pitanja bez sugeriranja odgovora, nakon procjene raspoloživih podataka o prirodi bolesti ili događaja, samostalno donose odluku o daljnjem postupku.

Edukacijski centar

Edukacijski centar

Stručno usavršavanje i edukacija nužni su za osiguranje i podizanje kvalitete rada, a u djelatnosti hitne medicine posebno su važni zbog odgovornosti koju djelatnici imaju tijekom zbrinjavanja životno ugroženih pacijenata.  Više...

Sample image

Ambulanta

Ambulanta je smještena u sklopu Zavoda za hitnu medicinu rada. Radi bez stanke, 24 sata dnevno, tijekom cijele godine. Prima sve osobe koja same zatraže pomoć, kao i one koje dovode liječnici s terena.

 

Sample image

Dežurstva

Sportske i kulturne priredbe, političke i duge skupove na kojima se okuplja veći broj ljudi često osiguravaju timovi hitne pomoći koji dežuraju na licu mjesti da bi u slučaju potrebe odmah mogli intervenirati.

 

U Starim Mikanovcima 15. listopada 2018. godine održana je terenska vježba koju su organizirali i u njoj sudjelovali Područni ured za zaštitu i spašavanje Vukovar, OŠ Stjepana Cvrkovića Stari Mikanovci, DVD Stari Mikanovci, Tim Civilne Zaštite opće namjene Stari Mikanovci, Policijska postaja Vinkovci – Ispostava Markušica, Gradsko društvo Crvenog križa Grada Vinkovaca, Općina Stari Mikanovci i Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.

Program vježbe sadržavao je evakuaciju i spašavanje učenika i djelatnika iz zgrade osnovne škole, pružanje prve medicinske pomoći i medicinsko zbrinjavanje ozlijeđenih, te gašenje početnog požara. Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko – srijemske županije sudjelovao je s jednim timom i vozilom HMS u osiguravanju sudionika terenske vježbe, trijaži ozlijeđenih i nadzoru pružanja prve medicinske pomoći.

Pažnja!

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Sve što trebate znati o HMS

Pokreni srce, spasi život!